Vandkvalitet

Højslev Kirkeby Vandværk tager drikkevandsprøver der er fastlagt i et kontrolprogram.

Der udtages prøver inde i forbrugerens installation, hvor der udtages en drikkevandprøve, uden at der er brugt vand først. Denne prøve, kaldes en Tapprøve. Den viser, om der er en påvirkning af drikkevandet, fra forbrugerens installation.

Samme sted, udtages en prøve, efter at vandet har løbet i 5 min. Denne prøve kaldes Flush prøve. Den viser, hvad vandkvaliteten er på drikkevandet, når det kommer fra hovedledningen, og ind i huset.

Vi får også udtaget prøver på vandværket, ved afgang vandværk. Den skal vise kvaliteten af det vand, der leveres til ledningsnettet.

Ud over disse prøver tages der boringskontrol prøver, som viser hvilken kvalitet råvandet har.

Der indgår også prøver for et stort antal pesticider i vores kontrolprogram.

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du finder de seneste vandanalyser herunder: 

19.12.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

13.12.2023 - Drikkevand - PFAS + Drikkevand - Gruppe A parametre + Ledningsnet - Gruppe A parametre

26.04.2023 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

26.04.2023 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Gruppe A parametre

13.10.2022 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

06.05.2022 - Drikkevand - Gruppe A + Gruppe B + VOC-kontrol + PFAS og PAH + Sporstoffer + Mikrobiologisk kontrol

22.10.2021 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

22.10.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

18.05.2021 - Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Driftskontrol

18.05.2021 - Råvandskontrol - Boringskontrol 2

18.05.2021 - Råvandskontrol - Boringskontrol

11.05.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

30.04.2021 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

Hvis du ønsker at se indvindingsmængder og ældre vandanalyser kan du finde dem alle i GEUS' database Jupiter.

Miljøstyrelsen udgiver hvert 3. år en rapport om kvaliteten af det danske drikkevand. Du kan se rapporten for årene 2020-2022 herNæste rapport forventes udgivet inden udgangen af 2026.