Vandkvalitet

Højslev Kirkeby Vandværk tager drikkevandsprøver der er fastlagt i et kontrolprogram.

Der udtages prøver inde i forbrugerens installation, hvor der udtages en drikkevandprøve, uden at der er brugt vand først. Denne prøve, kaldes en Tapprøve. Den viser, om der er en påvirkning af drikkevandet, fra forbrugerens installation.

Samme sted, udtages en prøve, efter at vandet har løbet i 5 min. Denne prøve kaldes Flush prøve. Den viser, hvad vandkvaliteten er på drikkevandet, når det kommer fra hovedledningen, og ind i huset.

Vi får også udtaget prøver på vandværket, ved afgang vandværk. Den skal vise kvaliteten af det vand, der leveres til ledningsnettet.

Ud over disse prøver tages der boringskontrol prøver, som viser hvilken kvalitet råvandet har.

Der indgår også prøver for et stort antal pesticider i vores kontrolprogram.

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du finder de seneste vandanalyser herunder: 

24.04.2020 - Drikkevand, taphane - Gruppe B parametre

21.04.2020 - Drikkevand, taphane - Gruppe A parametre

20.04.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

05.10.2019 - Drikkevand, taphane - Gruppe A parametre

16.08.2019 - Drikkevand - Driftskontrol + Pesticidkontrol

24.04.2019 - Drikkevand - Gruppe A parametre

15.04.2019 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

29.12.2018 - Drikkevand, taphane - Gruppe B parametre + VOC Kontrol + PFAS, PAH, PCP + Sporstoffer

12.12.2018 - Drikkevand, taphane - Gruppe A parametre

23.08.2018 - Drikkevand, taphane - Gruppe A parametre

20.08.2018 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol