Vores verden

Højslev Kirkeby Vandværk er ikke som vandværker er flest

Den 5. august 1900 samledes beboerne i Højslev Kirkeby til et møde for at drøfte anlæg af et vandværk.

Man nedsatte et udvalg til at arbejde videre for sagen, 7. december 1909 afholdtes generalforsamling hos Smed Christiansen, Ørslevklostervej 69, hvor man enedes om at etablere et vandværk.

Boringen blev etableret bag smedens hus, og vandet blev hentet op af en vindmotor til højdebeholder og videre ud til forbrugerne, i alt 9 interessenter.

Maj 1922 blev der udført en ny boring, da den gamle boring gav sand.

På generalforsamlingen i 1933 enedes man om at købe en ny vindmotor, 5 vingers klapsejlsmotor.

I september 1937 enedes man om at udføre en ny boring og bygge et nyt vandværk, da man havde problemer med at forsyne forbrugerne.

Boring og bygning blev udført på Lundøvej 18,

I 1991 blev det besluttet at finde en ny kildeplads. Der blev i juli 1991 udført en prøveboring med godt resultat, hvorpå man i foråret 1992 byggede det vandværk, som i dag forsyner vore forbrugere.

Vores vandværk forsynes af to boringer som er henholdsvis 48 meter og 49,5 meter dybe.

Vandet pumpes op af dykpumper og transporteres gennem et trykfilteranlæg, som renser vandet for jern og mangan, en kompressor sørger for iltning af vandet, som transporteres direkte ud til forbrugerne via en 2.000 l hydrofor.

Vi har på vandværket installeret Wada-net, som er et webbaseret dataopsamlingsprogram, hos os har vi valgt at overvåge trykket på værket, ved for lavt tryk, får vi tilsendt en SMS alarm, så vi hurtig kan gribe ind.

Vandkvaliteten sikres gennem udtagning af vandprøver efter et tilrettelagt analyseprogram. Dette sker i samarbejde med et godkendt analyseinstitut og Skive kommune, hvor Skive Kommune er den tilsynsførende myndighed.

Vandværket er omdannet fra I/S til A.m.ba. 1. januar 2011.

Vi forsyner nu 126 forbrugere.