Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.

Kort sagt så beskriver regulativet pligter og rettigheder begge veje og fungerer derfor som handelsbetingelser.

Regulativet er godkendt af Skive Kommune, som er vores tilsynsmyndighed.

Bemærk at regulativet er opdateret i 2021.

Godkendt og gældende regulativ