Hvem ejer hvad?

Vandledningen
Højslev Kirkeby Vandværk forsyner dig med drikkevand gennem et net af vandledninger.

Fra vandledningen ude i vejen går der stikledning ind til den enkelte ejendom.

Stikledningen går fra forsyningsledningen i vejen og hen til skel. Højslev Kirkeby Vandværk ejer denne del af ledningen.

Fra skel og ind til den enkelte ejendom går jordledningen. Grundejer ejer denne del af ledningen.

Jordledningen 
Opdager du eller har du mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte vandværket og en autoriseret VVS-installatør.

Det er vigtigt, at du gemmer fakturaer og øvrige dokumenter, da dit forsikringsselskab, som oftest dækker omkostningerne. Dokumentationen kan også være nødvendig, i forbindelse med en evt. refusion, af betalingen til spildevandsforsyningen.

Du har selv alle forpligtelser og ansvar for vedligeholdelse af din jordledning.

Stophanen
Stophanen til den enkelte ejendom tilhører Højslev Kirkeby Vandværk. Stophanen bruger vi til afbrydelse af forsyningen, f.eks i forbindelse med ledningsarbejde.

Stophanen må kun benyttes af Højslev Kirkeby Vandværk. Måtte du alligevel få brug for, at få lukket vandet ved stophanen, f.eks i forbindelse med større arbejder på din ejendom, så kontakt os gerne.

Benytter du stophanen uretmæssigt og går denne i stykker, så påhviler omkostningerne til udbedring af skaderne, dig.

Vandmåleren
Vandmåleren ejes af Højslev Kirkeby Vandværk.

Vandmåleren må kun udskiftes af Højslev Kirkeby Vandværk

Har du mistet plomben på vandmålerinstallationen, så kommer vi gerne og sætter en ny på.

Du kan læse mere om vandmåler under fanen ”vandmåler”.